Paarisuhte kursus

Mis on paarisuhte kursus?

Seitse sessiooni, mille eesmärk on aidata paaridel oma suhtesse investeerida ja luua tugev abielu.

Nicky ja Sila Lee (UK Holy Trinity Brompton kirkik) abielukursuse eestvedajad on selle loonud paaridele, kes otsivad praktilist tuge oma suhte tugevdamiseks. Kursuse eesmärk on aidata paaridel oma suhte alustalad muuta tugevaks, õppida efektiivsemal viisil omavahel suhtlema ja erimeelsusi lahendama.

Kellele see on mõeldud?

Abielukursus on suunatud paaridele, kes soovivad oma suhet tugevdada. Mõni paar läbib kursuse, et sihilikult investeerida paarisuhtesse, teised võtavad fookusesse juba esile kerkinud väljakutsed. Mõlemal juhul, kursusel varustatakse paare praktiliste ideede ja suhtlusviisidega, kuidas luua suhe, mis kestab elu lõpuni.

Abielukursus on kristlikele põhiväärtustele üles ehitatud, kuid mõeldud kõigile paaridele olenemata seotusest või mitte seotusest kirikuga.

Kogemused

99% osalenutest on öelnud, et kursuse läbimine on nende suhet positiivselt mõjutanud.

73% osalenutest on kogenud suhte märkimisväärset arengut, edusamme.

Mida kursuselt oodata?

  1. Iga sessioon algab kahekäigulise õhtusöögiga, et veeta ühiselt aega ja sisse elada.
  2. Loengu vaatamine. Loeng kestab ca 45min, millele lisanduvad pausid, kus paarid saavad omavahel arutada. Iga loeng arutleb erinevaid teemasid, kus jagatakse päris kogemusi, ekspertide hinnanguid ja vastavat õpetust.
  3. Paari omavaheline arutelu, kus privaatselt rääkida teemadest on märkimisväärse tähtsusega.

Teemad

Õppetund 1 – Tugevate aluste rajamine
‘Õppetund 2 – Suhtlemise kunst
Õppetund 3 – Konfliktide lahendamine
Õppetund 4 – Andestuse vägi
Õppetund 5 – Perekonna mõju – minevik ja olevik
Õppetund 6 – Hea seks
Õppetund 7 – Tegudes väljenduv armastus

Kursus toimub igal kolmapäeval seitse järjestikust nädalat kell 18.30.

Läbiviijad

Gunnar ja Jane Üprus;
Tarmo ja Riina Lilleorg

Meie eesmärk on jagada oma kogemusi ning luua paaridele mugav õhkkond, toetada neid, kuid me ei ole paarisuhte nõustajad. Kui tekib spetsiifilisema nõustamise vajadus, suuname paari vastavate inimeste juurde.

Asukoht

Meistri 22/4 korrus

Maja ees on ka tasuta parkimine. Kursuse ajal on ka lastehoiu võimalus kõrvalruumides.

Maksumus

140 € katab 7 õhtusööki ja töövihiku. Tasuda ELU koguduse arvelduskontole või kohapeal sularahas. Kokkulepel võimalus tasuda osadena.

Ülekande rekvisiidid;
Saaja: ELU Kogudus
Konto: EE592200221069502205 (Swedbank)
Märksõna: “Abielukursus”

Vaata kursuse tutvustavat videot:

Registreerimine allolevas vormis:

Kas vajate kursuse ajaks lastehoidu?