Sissejuhatav jutlus aastasse 2023

Aasta alguse jutlused pühapäevastel teenistustel.

“Mina olen viinapuu, teie olete oksad.
Kes jääb minusse ja mina  temasse, see kannab palju vilja,
sest minust lahus ei suuda te midagi teha.”

Jh. 15: 5

Mina olen viinapuu, teie olete oksad. Kes jääb minusse ja mina temasse, see kannab palju vilja, sest minust lahus ei suuda te midagi teha.